Adriana Ilavská

Senior Researcher v Global Arena Research Institute, PhD studentka na FSS MUNI

Brno

V GARI sa zaoberám implementáciou algoritmov strojového učenia na analýzu komplexných dát o globalizovanom svete. V doktorskom štúdiu sa špecializujem na skúmanie príčin eskalácie konfliktov, primárne občianskych vojen, tiež s využívaním algoritmov strojového učenia. Ako absolventka matematického inžinierstva a medzinárodných vzťahov verím, že používanie pokročilých metód na analýzu dát v sociálnych vedách prinesie množstvo nových výsledkov.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Digitální technologie
Výzkum a inovace


Regiony a země

Střední Evropa
Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, slovenština