Karolína Brabcová

Expertka na toxické látky ve spotřebním zboží v Arnice

Praha

Pracuji na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích. Podílím se na organizaci analýz výrobků na obsah jedovatých látek v ČR a v Evropě. Iniciovala jsem evropskou a mezinárodní kampaň na postupné vyřazování perfluorovaných látek z outdoorového oblečení a obalů potravin v globálních řetězcích rychlého občerstvení.


Expertizy

Oběhová ekonomika
Životní prostředí


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích

Karolína Brabcová: Nejlepší je kupovat skleničky bez potisků, Česká televize, 10.8.2016