Michaela Pixová

Postdoktorská výzkumnice

Praha

Jako sociální geografka se věnuji tématům souvisejícím s environmentální udržitelností, sociální spravedlností a sociálně-ekologickou transformací. Na tato témata nahlížím optikou politické ekonomie a politické ekologie, kritické sociální vědy, postkolonialismu a feminismu. Ve výzkumu se zaměřuji především na sociální hnutí a občanský aktivismus v Česku a v zemích střední a východní Evropy, kterými se zabývám zejména v návaznosti na městský život, plánování a politiku, klimatickou a environmentální krizi, bydlení a sociální vyloučení, transformaci potravinového systému a městské zahradničení. V současné době pracuji jako výzkumnice na univerzitě BOKU ve Vídni (www.foodalternatives.at) a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (www.sustainaction.org). Jako vyučující působím na UMPRUM a UNYP, publikuji na www.a2larm, A2, či na blogu Aktuálně.cz


Expertizy

Demokratizace
Diverzita a inkluze
Energetika
Genderová rovnost
Klimatická změna
Neziskový sektor
Občanská společnost
OSN
Regionální politika EU
Transformační politika
Zemědělství
Životní prostředí
Urbanismus


Regiony a země

Evropská unie
Kanada
Rakousko
Severní Amerika
Střední Evropa
USA
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština

Rozhovory v médiích

Z vykořisťovatelů planetárními správci, TEDxNárodní, 30.11.2021

Pop Up Radio: Debata - Praha vs. klimatická změna (Michaela Pixová, Michal Lehečka), GOODGOOD, 11.7.2020