Monika Šmeringaiová

Hlavná štátna radkyňa v Sekcii rodinnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, doktorandka, juniorní analytička

Bratislava

Som výskumníčka a zaoberám sa najmä témou rodinnej politiky a jej vzťahom ku reprodukčnému správaniu ľudí. Som tiež súčasťou výskumov, ktorých predmetom je zisťovanie reprodukčných motivácií u viacdetných rodín; identifikovanie bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti Rómskych žien na Slovensku; a príprava inovácií v oblasti rodinnej a sociálnej politiky ako aj behaviorálnych intervencií v politike samospráv.


Expertizy

Sociální politika
Veřejné politiky
Visegrádská spolupráce
Výzkum a inovace


Regiony a země

Evropská unie
Slovensko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina